czyli wszystkiego po trochu...
Wykorzystując materiały z Miechowskiego Kuferka należy powołać się na źródło: http://miechowski_kuferek.manifo.com/
dotyczy to także kopiowania i publikacji zdjęć.

PRZESŁAWICE

Kościół w Przesławicach

Kościół w Przesławicach.

Przesławice położone są w odległości około 7 km od Miechowa w kierunku południowym. Kościół Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła w Przesławicach zbudowano w XVIII w. w Gołczy z drewna modrzewiowego, wykorzystując fragmenty świątyni z 1657 r. Poświęcenie kamienia węgielnego pod świątynię odbyło się w listopadzie 1970 r. Po pięciu latach remontu odrestaurowany kościół został poświęcony przez bp. Stanisława Szymeckiego. Jest to świątynia o cechach barokowych, o konstrukcji zrębowej, na wysokiej kamiennej podmurówce. Na dachu nawy wznosi się ośmioboczna wieżyczka zwieńczona hełmem z latarnią. Ściany są podzielone pilastrami i półkolumnami, a drewniany chór wsparto na filarach. Wnętrze pokrywają pozorne sklepienia kolebkowe i stropy belkowe. Ołtarz główny i boczne późnobarokowe.
 
Kreator stron internetowych - przetestuj